Danh mục

VCDC tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 mảng CA

31/05/2021
Ngày 11/12/2020, tại Tập đoàn Công nghệ CMC, Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam đã tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của mảng CA. Cuộc họp có sự tham gia của tất cả các thành viên của CLB đại diện cho 12 tổ chức cung cấp dịch vụ Chứng thực Chữ ký số công cộng tại Việt Nam.
Ngày 11/12/2020, tại Tập đoàn Công nghệ CMC, Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam đã tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của mảng CA. Cuộc họp có sự tham gia của tất cả các thành viên của CLB đại diện cho 12 tổ chức cung cấp dịch vụ Chứng thực Chữ ký số công cộng tại Việt Nam.

Tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

     Tổng kết hoạt động trong năm 2020 CLB đã thực hiện một số hoạt động nổi bật như: Thúc đẩy mở rộng thị trường Chữ ký số cá nhân ở Việt Nam; Kiến nghị và góp ý cho Bộ TT&TT ban hành Thông tư 16/2019/TT-BTTTT; Thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chữ ký số từ xa Make in Vietnam với các đối tác HPID, HPSI; Giám sát việc tuân thủ Quy định của Nhà nước về quy trình cung cấp dịch vụ CA, từ đó nhắc nhở kịp thời đến các thành viên chấn chỉnh quy trình, báo cáo các trường hợp vi phạm lên Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC); Ban hành bộ Tiêu chuẩn cơ sở về Giải pháp Hóa đơn điện tử An toàn; Nghiên cứu và xây dựng Giải pháp ký số từ xa Make in Vietnam cùng bộ tiêu chí đánh giá… Năm 2020, Câu lạc bộ cũng đã tiến hành kết nạp thêm 2 thành viên mới là Tập đoàn Công nghệ CMC và Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ SoftDreams nâng tổng thành viên lên 14 thành viên.

     Phát huy kết quả đã đạt được của năm 2020 và hướng tới thực hiện các mục tiêu năm 2021, qua buổi họp Câu lạc bộ cũng đã đưa ra kế hoạch hoạt động chính của năm 2021, cụ thể: Thúc đẩy mạnh mẽ để mở rộng thị trường Chữ ký số cá nhân; Thúc đẩy ban hành Bộ tiêu chí đánh giá giải pháp ký số từ xa, đưa giải pháp Ký số từ xa của CLB vào triển khai chính thức; Chuẩn hóa vấn đề liên quan đến Hồ sơ Chữ ký số; Xây dựng cổng tra cứu Hóa đơn điện tử chung, giúp nâng cao giá trị gia tăng Dịch vụ Hóa đơn điện tử của các thành viên; Thúc đẩy áp dụng eKYC trong thẩm định Hồ sơ Chữ ký số; Nghiên cứu, đề xuất lên Bộ TTTT các bất cập, vướng mắc của Nghị định 130/2018/NĐ-CP sau 1 thời gian triển khai để có phương án xử lý; Ban hành tiêu chuẩn cơ sở về CA an toàn và tổ chức đánh giá, công bố kết quả CA an toàn.

     Phát biểu trong buổi họp, Ông Ngô Tuấn Anh Chủ nhiệm VCDC cho biết: “Câu lạc bộ là Đơn vị tự nguyện cùng nhau, cùng làm với mục tiêu xây dựng thị trường Chữ ký số một cách phát triển lành mạnh, bền vững và ngày càng mở rộng trên tiêu chí tuân thủ các Quy định của pháp luật. Đồng thời chúng ta thúc đẩy thị trường và hỗ trợ lẫn nhau tránh các cạnh tranh không lành mạnh để phục vụ cho việc phát triển thị trường và mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Trong năm 2021 chúng ta cần đẩy mạnh, triển khai nhanh thị trường Chữ ký số cá nhân Remote Signing, mục tiêu chính là cùng nhau thúc đẩy xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, checklist triển khai Chữ ký số Remote Signing theo Thông tư 16/2019/TT-BTTTT để đưa giải pháp Ký số từ xa của CLB vào triển khai chính thức tạo tiền đề giúp mở rộng thị trường Chữ ký số cá nhân ở Việt Nam.”

Theo VCDC


Tin tức hoạt động liên quan khác

Thành viên - Hội viên

  • Địa chỉ : 155 An Trạch - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 024 62901028
  • Email : vcdc@vnisa.org.vn
  • Website: www.vcdc.vn