Danh mục

Tin tức

Dịch vụ chữ ký số từ xa Remote Signing

Dịch vụ chữ ký số từ xa Remote Signing

Trong bối cảnh đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số quốc gia, việc sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử là giải pháp quan trọng....

Tổng cục Thuế tiếp nhận văn bản đề nghị ký hợp đồng của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế tiếp nhận văn bản đề nghị ký hợp đồng của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế thông báo tiếp nhận đề nghị của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:...

Từ ngày 1/7/2022 bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử

Từ ngày 1/7/2022 bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử

Bộ Tài chính khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 1/7/2022....

Tăng cường thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Tăng cường thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Tổng cục Thuế cho biết, ngành đã thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đồng thời, mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Cùng với đó, triển khai hoàn thuế điện tử nhằm thực hiện được các mục...

Mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

Mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

Ngày 9/9, Tổng cục Thuế cho biết, ngành đã thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ triển khai....

Quy định về hóa đơn, chứng từ còn tạo gánh nặng cho doanh nghiệp

Quy định về hóa đơn, chứng từ còn tạo gánh nặng cho doanh nghiệp

Theo VCCI, bên cạnh những mặt tích cực, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều quy định về hóa đơn, chứng từ còn một số quy định tạo gánh nặng cho doanh nghiệp......

Thành viên - Hội viên

  • Địa chỉ : 155 An Trạch - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 024 62901028
  • Email : vcdc@vnisa.org.vn
  • Website: www.vcdc.vn