Danh mục

Từ 1/6, 100% văn bản của Cục Hàng không Việt Nam sử dụng chữ ký số

15/07/2021
Nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số điện tử trong xử lý văn bản, Cục trưởng Đinh Việt Thắng cho biết, từ ngày 1/6 tới, yêu cầu 100% văn bản của Cục Hàng không Việt Nam phát hành sử dụng chữ ký số.

“Thủ trưởng các cơ quan nghiêm túc thực hiện việc duyệt, ký văn bản bằng chữ ký số cá nhân đã được cấp, đảm bảo từ ngày 1/6 tới, 100% văn bản của Cục Hàng không Việt Nam phát hành đều được ký bằng chữ ký số cá nhân và đóng dấu điện tử của Cục Hàng không Việt Nam (trừ văn bản mật). Đồng thời rà soát đề nghị cấp mới hoặc gia hạn chữ ký số cho người có thẩm quyền bảo đảm việc xử lý công việc trên môi trường mạng được liên tục, thông suốt”, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng yêu cầu; đồng thời khẳng định từ ngày 1/6/2021, cục không tiếp nhận, phát hành văn bản của cục khi chưa được ký bằng chữ ký số cá nhân.
Đây là một trong những nội dung văn bản vừa được Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ký yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường sử dụng chữ ký số điện tử trong xử lý văn bản.
Theo đó, đối với các cơ quan tham mưu giúp việc, Cục trưởng Đinh Việt Thắng yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp Cục trưởng rà soát, tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điện tử của cục đảm bảo xử lý công việc trên môi trường mạng.
Đối với các đơn vị thuộc cục, Cục trưởng Đinh Việt Thắng yêu cầu các đơn vị rà soát, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản của đơn vị mình, bảo đảm xử lý công việc trên môi trường mạng.
Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc duyệt, ký văn bản bằng chữ ký số cá nhân đã được cấp, bảo đảm trước ngày 30/7/2021, 100% văn bản ban hành đều được ký bằng chữ ký số cá nhân và đóng dấu điện tử của đơn vị (trừ văn bản mật). Đồng thời rà soát đề nghị cấp mới, gia hạn chứng thư số của tổ chức, cá nhân cho người có thẩm quyền, đảm bảo việc xử lý trên môi trường mạng được liên tục, thông suốt.
Đặc biệt, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam giao Văn phòng Cục từ ngày 1/8/2021 không tiếp nhận, xử lý văn bản của các đơn vị trực thuộc gửi đến Cục Hàng không Việt Nam nếu không được ký bằng chữ ký số cá nhân và đóng dấu điện tử của đơn vị./.

Theo bnews.vn

Tin tức hoạt động liên quan khác

Thành viên - Hội viên

  • Địa chỉ : 155 An Trạch - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 024 62901028
  • Email : vcdc@vnisa.org.vn
  • Website: www.vcdc.vn