Danh mục

Tổng cục Thuế tiếp nhận văn bản đề nghị ký hợp đồng của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

08/10/2021
Tổng cục Thuế thông báo tiếp nhận đề nghị của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:
1. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 26/10/2021 (Sáng từ 8h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00 hàng ngày, không bao gồm Thứ 7, Chủ nhật).

Hình ảnh minh họa

2. Hồ sơ đề nghị ký hợp đồng bao gồm:

- Văn bản đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử của tổ chức;

- Hồ sơ chứng minh đáp ứng các tiêu chí đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Bố cục trình bày và nội dung hồ sơ chứng minh theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm.

3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

4. Lộ trình lựa chọn tổ chức để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử:

Để khuyến khích các tổ chức, cá nhân có nhu cầu triển khai hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2022 theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện có của ngành Thuế, Tổng cục Thuế lựa chọn tối đa 20 tổ chức đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC trong số các tổ chức có văn bản đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử để triển khai tại 06 tỉnh/thành phố Hà Nội, TP. HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định. Trường hợp số lượng tổ chức đề nghị ký hợp đồng đáp ứng đủ các tiêu chí vượt quá 20 tổ chức, Tổng cục Thuế căn cứ vào thông tin số lượng khách hàng đang sử dụng dịch vụ hoá đơn điện tử của tổ chức tính đến ngày 31/8/2021 (theo thông tin quản lý của cơ quan thuế) để lựa chọn tổ chức có số lượng khách hàng lớn.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hoá đơn điện tử để sẵn sàng tiếp nhận đề nghị ký hợp đồng và kết nối với tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC từ ngày 01/7/2022. Thông tin cụ thể về việc tiếp nhận văn bản đề nghị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị tại mục 1 nêu trên, Tổng cục Thuế thông báo công khai danh sách các tổ chức có hồ sơ đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Danh sách tổ chức được sắp xếp theo thứ tự tổ chức có số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử từ lớn đến bé (theo thông tin quản lý của cơ quan thuế tính đến ngày 31/8/2021). Trường hợp hồ sơ đề nghị của tổ chức không đáp ứng, Tổng cục Thuế sẽ thông báo đến tổ chức và nêu rõ lý do.

Tổng cục Thuế phối hợp với tổ chức có tên trong danh sách nêu trên (hoặc  20 tổ chức đầu tiên trong danh sách đối với trường hợp số lượng tổ chức vượt quá  20) để thực hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử truyền, nhận dữ liệu giữa hai bên từ ngày 28/10/2021 đến ngày 04/11/2021. Sau khi kết nối thành công, Tổng cục Thuế và tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế. Trường hợp chưa đủ số lượng 20 tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế sẽ gửi văn bản đến các tổ chức tiếp theo trong danh sách đã công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện kết nối kỹ thuật, kiểm thử hệ thống và ký hợp đồng.
Theo Tổng cục Thuế

Tin tức hoạt động liên quan khác

Thành viên - Hội viên

  • Địa chỉ : 155 An Trạch - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 024 62901028
  • Email : vcdc@vnisa.org.vn
  • Website: www.vcdc.vn