Danh mục

Tăng cường kiểm soát dữ liệu hóa đơn điện tử để chống gian lận thuế

01/12/2022
Tổng cục Thuế vừa Công văn 4242 về việc tăng cường kiểm soát dữ liệu hóa đơn điện tử để chống gian lận thuế. 
Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế tỉnh, thành tăng cường kiểm soát dữ liệu hóa đơn điện tử
Theo Tổng cục Thuế, dịp cuối năm, các hoạt động giao dịch, mua bán hàng hóa diễn ra sôi động, lợi dụng tình hình này, nhiều đối tượng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để chiếm đoạt tiền thuế nhà nước, vì vậy cơ quan thuế các cấp cần vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm soát dữ liệu trên hệ thống hóa đơn điện tử để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, gian lận trong sử dụng hóa đơn.

Theo đó, cơ quan thuế các cấp đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử đã phát hành với dữ liệu người nộp thuế kê khai, nếu người nộp thuế kê khai không đủ doanh thu, chưa khớp với hóa đơn thực tế đã phát hành thì nhắc nhở kịp thời người nộp thuế lập hóa đơn sai quy định, kê khai không đúng, không đủ doanh thu; không xuất hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu; hóa đơn chiết khấu thương mại lại lập thành hóa đơn điều chỉnh; hóa đơn lập sai liên quan đến loại tiền; hóa đơn thay thế và hóa đơn bị thay thế có giá trị khác nhau… Mở rộng tuyên truyền các quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ như Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ để người nộp thuế sử dụng hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, đúng quy định. Đồng thời tăng cường rà soát trên dữ liệu hóa đơn điện tử và dữ liệu quản lý thuế để đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao trong sử dụng hóa đơn để đưa vào giám sát, quản lý chặt chẽ, áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro toàn diện trong quản lý thuế (theo Thông tư 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính).

Đặc biệt, lưu ý người nộp thuế có tỷ lệ so sánh giữa giá trị doanh thu giá trị gia tăng trong kỳ với giá trị chênh lệch bán ra trừ mua vào từ 100 lần trở lên; có số lần thay đổi người đại diện trong 1 năm từ 2 lần trở lên; số lần thay đổi trạng thái trong 1 năm từ 4 lần trở lên; có tỷ lệ thuế giá trị gia tăng phải nộp so với doanh thu giá trị gia tăng trong kỳ nhỏ hơn hoặc bằng 0,1%. Bên cạnh đó, cần tiến hành rà soát các trường hợp rủi ro cao trong sử dụng hóa đơn, đối với doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp hoặc có thay đổi người đại diện pháp luật, chuyển địa điểm kinh doanh thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Đồng thời, chú ý tới các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc có văn bản đề nghị chấm dứt mã số thuế nhưng sau đó tiếp tục hoạt động hoặc thực hiện đề nghị khôi phục mã số thuế nhưng thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý. Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai thuế sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
Theo Báo Quảng Nam

Tin tức hoạt động liên quan khác

Thành viên - Hội viên

  • Địa chỉ : 155 An Trạch - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 024 62901028
  • Email : vcdc@vnisa.org.vn
  • Website: www.vcdc.vn