Danh mục

Số lượng sử dụng hóa đơn điện tử đã chiếm tới 50% tổng số hóa đơn đã sử dụng trên thị trường năm

19/07/2021

Số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng trong năm 2020 khoảng 2,3 tỷ hóa đơn, chiếm khoảng 50% tổng số hóa đơn sử dụng trong năm 2020.

Đến hết tháng 6/2021, việc sử dụng hóa đơn điện tử đã thực hiện trên 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 255 doanh nghiệp thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và trên 550.000 doanh nghiệp áp dụng HĐĐT theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. Số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng trong năm 2020 khoảng 2,3 tỷ hoá đơn, chiếm khoảng 50% tổng số hóa đơn sử dụng trong năm 2020.

Song song với việc thực hiện hóa đơn điện tử, căn cứ quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và yêu cầu quản lý về hoá đơn điện tử, Tổng cục Thuế đang hoàn chỉnh dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 123 về hóa đơn chứng từ. Trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp công nghệ, xây dựng thiết kế tổng thể hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu theo tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, hệ thống hóa đơn điện tử cũng sẽ được xây dựng và hoàn thiện trên nền tảng kiến trúc ứng dụng công nghệ 4.0 theo hướng triển khai hệ thống dữ liệu lớn (Big Data), phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn, khối chức năng xử lý nghiệp vụ được thiết kế triển khai linh hoạt, có độ mở cao, theo mô hình vừa xây dựng phát triển phần mềm, vừa triển khai và vận hành mà không ảnh hưởng tới hoạt động của ứng dụng. Trước mắt, sẽ thực hiện triển khai tại 6 tỉnh, thành phố để thí điểm và bổ sung hoàn thiện trước khi triển khai trên toàn quốc đảm bảo thời hạn đúng theo quy định.

Theo tapchicongthuong.vn


Tin tức hoạt động liên quan khác

Thành viên - Hội viên

  • Địa chỉ : 155 An Trạch - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 024 62901028
  • Email : vcdc@vnisa.org.vn
  • Website: www.vcdc.vn