Danh mục

Ngành thuế Hà Nội hướng tới hỗ trợ toàn diện cho người nộp thuế

24/06/2022
Ngành thuế Hà Nội hướng tới hỗ trợ toàn diện cho người nộp thuế khi các dịch vụ thuế được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia.
Hoàn thiện công tác xử lý hồ sơ khai thuế điện tử cho cán bộ thuế

Để việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thuận lợi, hỗ trợ tối đa người nộp thuế, ngày 24/5, Cục Thuế Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các công chức thuộc các phòng trên Văn phòng Cục và các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Viên Viết Hùng cho biết, dịch vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nội dung quan trọng trong việc hướng tới hỗ trợ toàn diện cho người nộp thuế khi các dịch vụ thuế được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. 

Mục tiêu của đợt tập huấn lần này tập trung vào nội dung hoàn thiện công tác xử lý hồ sơ khai thuế điện tử cho cán bộ thuế. Do đó, ông Hùng yêu cầu hội nghị tập trung nắm bắt những nội dung mới, đặc biệt những vấn đề khó, phức tạp, vướng mắc trong công việc cần tích cực đưa ra trao đổi, thảo luận nhiều chiều ngay tại lớp học để khóa học thực sự mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội nghị đã được nghe Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) Nguyễn Phương Ngọc hướng dẫn trình tự quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Người nộp thuế sử dụng tài khoản điện tử đã được cấp để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia và chọn dịch vụ “Đăng ký thuế lần đầu” hoặc dịch vụ “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”. 

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn các thông tin của cá nhân. Nếu thông tin đã đúng về các quy tắc nghiệp vụ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử đã nộp thành công, đồng thời tự động chuyển thông tin về hồ sơ đăng ký thuế (hoặc thay đổi thông tin đăng ký thuế) bằng điện tử của người nộp thuế vào hệ thống quản lý thuế ngay sau khi người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử thành công.

Sau đó, hội nghị đã trao đổi thảo luận các vấn đề vướng mắc, chưa rõ và được giải đáp ngay tại hội nghị. Đối với những ý kiến tham mưu, Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) ghi nhận và sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Việc 2 dịch vụ công nêu trên được Tổng cục Thuế nhanh chóng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nỗ lực của cơ quan Thuế nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ và là nỗ lực nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý thuế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả và cung cấp dịch vụ điện tử, dịch vụ số cho người nộp thuế.

Hướng dẫn việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Trước đó, Cục Thuế Hà Nội đã có văn bản về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.    

Theo đó, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân không kinh doanh bằng phương thức điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

Đối tượng triển khai là người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (sau đây gọi là Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

Phạm vi triển khai tại Cục Thuế thành phố Hà Nội và 25 Chi cục Thuế trực thuộc. Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 18/5/2022.

Tài liệu hướng dẫn đăng ký thuế điện tử đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua Cổng Dịch vụ công quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện theo hướng dẫn nêu tại Phụ lục ban hành kèm theo công văn này.

Ngoài ra, các tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng dành cho cơ quan thuế, cán bộ thuế và người nộp thuế được lưu tại đường dẫn ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2022/TMS/CCCD/, đề nghị các đơn vị tải về thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này. 

Đồng thời Tổng cục Thuế sẽ đăng tải tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Phân hệ icanhan) để người nộp thuế tra cứu và thực hiện.
 Theo Báo đầu tư

Tin tức hoạt động liên quan khác

Thành viên - Hội viên

  • Địa chỉ : 155 An Trạch - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 024 62901028
  • Email : vcdc@vnisa.org.vn
  • Website: www.vcdc.vn