Danh mục

Cần cụ thể hoá các tiêu chuẩn tối thiểu về chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử

26/10/2022
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 25/10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, mục đích xây dựng luật nhằm tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, nhằm chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Khẳng định giá trị pháp lý cho giao dịch điện tử, công nhận giao dịch điện tử có giá trị pháp lý giống như giao dịch trong môi trường thực. Ưu tiên, khuyến khích thực hiện giao dịch điện tử bằng các chính sách giúp thực hiện giao dịch điện tử với thời gian nhanh hơn, chi phí thấp hơn, tiếp cận dễ dàng hơn, được bảo đảm an toàn, tin cậy hơn.

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) có 8 chương và 57 điều. Trong đó, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung mở rộng phạm vi điều chỉnh; chính sách về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu; chính sách về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử, chính sách về dịch vụ tin cậy trong giao dịch điện tử; sửa đổi, bổ sung quy định về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử; sửa đổi quy định về giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước và về dữ liệu và dữ liệu số; sửa đổi quy định về an toàn, an ninh, bảo vệ, bảo mật trong giao dịch điện tử. Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) dẫn chiếu, yêu cầu tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng, bổ sung quy định về an toàn thông điệp dữ liệu.

Liên quan đến chữ ký điện tử, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, dự thảo Luật lần này cơ bản không thay đổi về nguyên tắc so với Luật Giao dịch điện tử năm 2005, chỉ khái quát hóa, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về chữ ký điện tử, chữ ký điện tử dùng riêng, chữ ký số, chữ ký số chuyên dùng chính phủ và chữ ký số công cộng. Dự thảo cũng quy định cụ thể hơn việc sử dụng, công nhận chữ ký điện tử nước ngoài. Luật sẽ giải quyết những vướng mắc trong quy định hiện hành về giá trị pháp lý của các loại hình chữ ký điện tử, tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm triển khai giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không gian mạng.
Quốc hội sáng 25/10
Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật; tán thành việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật trong bối cảnh công nghệ số đã và đang phát triển mạnh mẽ, ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam. Tuy nhiên, báo cáo cũng đề nghị Chính phủ làm rõ thêm một số vấn đề.

Cụ thể, hiện nay, cùng với việc sử dụng chữ ký điện tử đang tồn tại một số biện pháp xác thực khác như tin nhắn điện tử (SMS), xác nhận mật khẩu dùng một lần (OTP), Token OTP, sinh trắc học (eKYC)20... Do đó, cần nghiên cứu bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các biện pháp xác thực này với vai trò như là chữ ký điện tử”. Ngoài ra, quy định trong dự thảo Luật vẫn còn khá chung chung, chưa thể áp dụng ngay nếu không được bổ sung, cụ thể hoá các tiêu chuẩn tối thiểu về chữ ký điện tử, chứng thực chữ ký điện tử.

Bên cạnh đó, quy định “về trách nhiệm của tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng phải đăng ký với Bộ TT-TT và được Bộ TT-TT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn”, theo cơ quan thẩm tra, có thể sẽ làm phát sinh giấy phép, tăng chi phí trong vận hành đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng, trong khi quy định của Luật hiện hành mang tính xã hội hóa, đang được triển khai thực hiện.

Một vấn đề khác là công nhận và sử dụng chữ ký điện tử nước ngoài, cơ quan thẩm tra cho rằng, dự thảo Luật chưa quy định rõ cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện việc công nhận giá trị pháp lý chữ ký điện tử và chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài. Cần nghiên cứu bổ khuyết nội dung này và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết thay vì giao BộTT-TT như quy định trong dự thảo Luật.
Theo hcmcpv.org.vn

Tin tức hoạt động liên quan khác

Thành viên - Hội viên

  • Địa chỉ : 155 An Trạch - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 024 62901028
  • Email : vcdc@vnisa.org.vn
  • Website: www.vcdc.vn