Danh mục

Ông Hứa Tiến Thành

31/05/2021
Phó Chủ Nhiệm CLB CKS
Giám đốc sản phẩm của Viettel-CA

Cơ cấu - Ban chấp hành liên quan khác

Thành viên - Hội viên

  • Địa chỉ : 155 An Trạch - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 024 62901028
  • Email : vcdc@vnisa.org.vn
  • Website: www.vcdc.vn